STRES CIEPLNY

na fermie bydła mlecznego - niezależny portal dla hodowców krów, lekarzy weterynarii, mleczarni i producentów pasz

Banner ProblemyRozrodem

Dlaczego upały psują rozród?
Jedną z podstawowych konsekwencji stresu cieplnego są zaburzenia płodności krów. Zależności pomiędzy stresem cieplnym, a problemami z rozrodem krów przedstawiono schematycznie na rys. poniżej.
Zaburzenia w rozrodzie wynikają z jednej strony ze zmniejszonego pobrania paszy, a na skutek tego z ujemnego bilansu energii, a z drugiej strony z wpływu ciepła na funkcjonowanie układu rozrodczego. Ujemny bilans energii zmniejsza wydzielanie przez podwzgórze gonadoliberyny (GnRH), a także zmniejsza pulsacyjne wydzielanie hormonu LH, odpowiedzialnego za dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych i owulację. Mniejsze pęcherzyki jajnikowe „produkują" mniej estradiolu, a więc hormonu odpowiedzialnego między innymi za objawy rujowe. W stresie cieplnym krowy mają więc tendencje do cichych rui oraz do ich skracania.

P.Kowalski Weterynarz350To z kolei zmniejsza wskaźnik zapładnialności, czyli krycie krów jest mało skuteczne. W czasie upałów krowy są również mniej aktywne i rzadziej obskakują krowy w rui. W wyniku deregulacji hormonalnej pogarsza się jakość embrionów, przegrzanie organizmu, także macicy, sprzyja zamieralności zarodków.
Stres cieplny sprzyja również stresowi oksydacyjnemu, czyli gromadzeniu się w organizmie krowy wolnych rodników, a to jest powodem zmniejszonej odporności i prowadzi do zatrzymania łożyska, stanów zapalnych błony śluzowej macicy i zapalenia wymienia, co może mieć również bezpośredni lub pośredni wpływ na rozród.

Rozrod-infografika2

 

Treść zaczerpnięta z TOP AGRAR Polska - Top Bydło nr 7/2013  str. 14, autor: prof. Zygmunt Maciej Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

CzytajNajlepszaPrase2

Please update your Flash Player to view content.