STRES CIEPLNY

na fermie bydła mlecznego - niezależny portal dla hodowców krów, lekarzy weterynarii, mleczarni i producentów pasz

Banner Analizy3

Słabsza motoryka żwacza (letnie kwasice), niedomykanie kanału strzyku (komórki somatyczne) słabsza inwolucja macicy (zapalenia macicy)  i słaby apetyt (deficyt energetyczny - ketozy) to bardzo często skutki nieprawidłowości na poziomie elektrolitowym – metabolizmu makroelementów, czy tzw. „równowagi – kwasowo zasadowej".


To bardzo często nasilająca się w tym czasie hipokalcemia manifestująca się „słabością mięśniową". Jest w większości naszych stad. Czasem dokucza bardzo. Czasem (jak słaby apetyt i spowolniona inwolucja macicy - w konsekwencji deficyt energetyczny i min. problemy w rozrodzie) nie posądzamy jej o sprawstwo często obserwowanych problemów. Nie wiemy najczęściej że "słabość mięśniowa" to też "słabość" mięśnia zwieracza kanału strzykowego. To jedna z ważniejszych przyczyn zwiększania się ilości komórek somatycznych latem.

K.Grono Weterynarz350Hipokalcemia kojarzy nam się raczej z zatrzymaniami łożyska, zaleganiami okołoporodowymi. Tymczasem to tylko tzw. "szczyt góry lodowej" - objaw nie tak szkodliwy jak np. słaby apetyt, ale też coraz rzadszy w coraz lepiej zarządzanych i wydajnych gospodarstwach.

Problem w tym, że podobnie  jak kwasice, ketozy tak też hipokalcemia - latem-  powstaje z powodu przyczyn, które nie działają wiosną, jesienią czy zimą. Ucieczka elektrolitów pociąga za sobą kilka dodatkowych przyczyn tej metabolicznej przypadłości.  Słabość mięśnia zwieracza kanału strzyku, macicy , worka żwaczowego i mięśni górnego odcinka przewodu pokarmowego – mają ten sam mechanizm. Przyczyn jest co najmniej kilka (tyle ile makroelementów) – na dzisiejszy stan wiedzy. Ogólnie nazywa się to zachwianiem równowagi wodno-elektrolitowej (kwasowo – zasadowej).


Letnie upały są najczęściej odpowiedzialne za te awarie. W konsekwencji odpowiadają za kaskadę następujących po sobie przyczyn z większym ryzykiem infekcji zakaźnych włącznie.
Znajomość skali uszczuplenia rezerw makroelementów, poziomu równowagi kwasowo – zasadowej gównie latem, lub bezpośrednio przed nim pozwalają szybko naprawić najważniejsze skutki, lub nie dopuścić do przełamania „czerwonej granicy równowagi" - do powstania problemu.

Doskonałym narzędziem są tu analizy wydalania makroelementów moczu. Lekarz weterynarii znający ograniczenia behawioralne stada, sposób żywienia mineralnego zimą, latem, po analizie moczu powinien być w stanie razem doradcą żywieniowym uzupełnić straty elektrolitów i skorygować żywienie minerale, tak by umożliwić zwierzęciu pocenie się bez utraty ważnych pierwiastków. Ważnych dla życia, zdrowia i produkcji ...